top of page

Pētījumi un datu analīze

Augusts, 2023

Jaunatnes iespēju nodrošināšana digitālajā laikmetā: digitālo prasmju, tiešsaistes ienākumu un karjeras veidošanas izpēte (aptauja)

2023. gada augustā mēs veiksmīgi veicām aptauju, kurā tika apkopotas vērtīgas atziņas no jauniem cilvēkiem dažādos reģionos. Šos sadarbības centienus vadīja ECED Latvijā ar mūsu cienījamo partneru atbalstu Rumānijā, Bulgārijā un Grieķijā.

Aptaujas mērķis bija noskaidrot digitālo prasmju, tiešsaistes ienākumu iespēju un karjeras veidošanas mijiedarbību mūsdienu nepārtraukti mainīgajā vidē. Mūsu uzdevums bija iegūt dziļāku izpratni par to, kā digitālās prasmes veicina karjeras attīstību, kā tiešsaistes aktivitātes var pārvērsties ienākumu gūšanā un kā digitālā laikmeta sniegtās ievirzes un iespējas var ietekmēt jauniešu centienus.

Dalībnieku atsaucība bija liela, un mēs esam ļoti pateicīgi par ieguldīto laiku un ieinteresētību. Viņu atziņas kalpos par pamatu, lai izstrādātu iniciatīvas, piemēram, Jauniešu digitālās karjeras darbnīcu, kas atbilstu jauniešu specifiskajām vajadzībām un vēlmēm šajā digitālajā laikmetā.

Image by Andrew Neel
bottom of page